PROMOW Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 15
37-450 Stalowa Wola
tel/fax: 15 642 55 13, 642 55 18
Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Nr KRS: 0000356787
kapital zakladowy: 403 000 zl
NIP: 864-19-25-411
REGON : 260363184